Norbar

PNEUTORQUE® PTS™ 遠程遙控系列

產品簡介

遠程控製版的工具在其工具本身並無方向控制,依靠外部氣動電路可實現這一功能。 PneuTorque® 範圍從簡單的的危險環境下失速關閉到復雜的多軸扭矩及角度關閉系統均具有多種應用的可能性。


備註:為了實現全方位的應用可能,PTS™遠程遙控工具內未含反作用力臂。可查閱後續頁面了解反作用力臂選型或請諾霸提供相關建議。

  • 設計提供了極高的功率重量比。
  • 從20%到100%範圍內,扭矩重複度±3%。
  • 可更換的驅動方頭。

遠程遙控系列

型號 料號 驅動方頭in 範圍N.m
PTS REMOTE 52-500 180271.B06 3∕4" 100 - 500
PTS REMOTE 52-800 180272.B06 3∕4" 160 - 800
PTS REMOTE 72-1000 180273.B06 3∕4" 200 - 1,000
PTS REMOTE 72-1350 180274.B08 1" 270 - 1,350
PTS REMOTE 72-2000 180275.B08 1" 400 - 2,000
PTS REMOTE 80-2700 180276.B08 1" 540 - 2,700
PTS REMOTE 92-4000 180295.B08 1" 800 - 4,000
PTS REMOTE 92-4000 180295.B12 11∕2" 800 - 4,000
PTS REMOTE 119-7000 180279.B12 11∕2" 1,400 - 7,000

遠程遙控系列-自動雙轉速

型號 料號 驅動方頭in 範圍N.m
PTS REMOTE 72-1000 自動雙轉速 180789 3/4" 200 - 1,000
PTS REMOTE 72-1350 自動雙轉速 180790 1" 270 - 1,350
PTS REMOTE 80-2700 Auto Two Speed 180792 1" 540 - 2,700
PTS REMOTE 92-4000 自動雙轉速 180793 1" 800 - 4,000
PTS REMOTE 119-7000 自動雙轉速 180796 11/2" 1,400 - 7,000